Ja és oberta la convocatòria extraordinària de subvencions per a estimular el comerç, la innovació i l’economia social i solidària, en el marc del Projecte de Moneda Local, la Grama!

L’Ajuntament destina un total de 90.000 Grames. 1 Grama té el valor de 1€

Període de presentació de sol·licituds
Fins al 30 de Setembre de 2017

Informació:
Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
934624000, extensió 3630
monedalocal@gramenet.cat

Documentació a presentar en les sol·licituds

1. Instància específica (pdf)
2. Model de tercers (pdf)
3. Projecte empresarial de l’activitat (pdf)
(Assessorament gratuït al 93 466 52 24, Centre d’Empreses de Grameimpuls)
4. Documentació acreditativa de les despeses realitzades per a la legalització de l’activitat
(només per a sol·licituds de la Línia 1)
5. Còpia de la resolució administrativa de l’ajuntament de concessió del títol o comunicació
(només per a sol·licituds de la Línia 1)

Lloc de presentació de les sol·licituds

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
Plaça de la Vila 1, Santa Coloma de Gramenet


Línies de Subvencions Extraordinàries en Grames - Moneda Local

QUI LES POT DEMANAR

QUÈ SUBVENCIONEN

IMPORTS MÀXIMS

Noves activitats de comerç, serveis i restauració (Línia 1)

Despeses en concepte de taxes municipals per a l’obertura de l’establiment comercial a Santa Coloma

(entre l'1 d'octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2017)

1.000 GRAMES ?

Activitats econòmiques en general (Línia 4)

Despeses d'activitats destinades al compliment de criteris d’economia social i de consum responsable* a Santa Coloma

(entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de setembre de 2017)

1.000 GRAMES ?

Noves activitats de l'entorn del Mercat Municipal de Sagarra (Línia 5)

Despeses d'innovació en locals comercials buits de l'entorn del Mercat Municipal de Sagarra

(entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de setembre de 2017)

5.000 GRAMES ?


DESPESES SUBVENCIONABLES LÍNIA 4*

Per a obtenir subvenció de la Línia 4, és imprescindible concretar, en el Projecte Empresarial de l’Activitat, la descripció i justificació dels criteris subvencionables i les despeses associades, entre les següents: [Costos de personal; estocs de productes i serveis; activitats de promoció, comunicació, divulgació i formació; despeses de comercialització; fons obligatoris, aportacions i participacions al capital social (cooperatives); pagament de quotes   (associacionisme) i interessos (banca ètica), liquidació de factures energètiques (renovables), etc.] 

EXEMPLES DE CRITERIS SUBVENCIONABLES LÍNIA 4

1.Venda de productes i serveis de proximitat, ecològics, de comerç just
                
Venda i promoció de productes ecològics: La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments obtinguts a partir de substàncies i processos naturals, en combinació amb  les millors pràctiques ambientals

Venda i promoció de productes de proximitat o de KM.0
: La venda de proximitat descriu un intercanvi comercial tradicional entre els productors i/o elaboradors i el consumidor, de forma directa, sense o amb un únic intermediari.

Venda i promoció de productes de Comerç Just: És una forma alternativa de comerç que basa la producció, distribució i comercialització dels productes tenint en compte criteris ètics per tal de contribuir al desenvolupament sostenible de les economies més desfavorides dels països més pobres del nostre planeta.

2.Treball amb banca ètica, energia verda, cooperativisme, associacionisme

Treball amb banca ètica: Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Els estalviadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col•lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

Economia Social i Solidària- Consum Responsable
: Podem promoure opcions de consum responsable treballant  amb empreses i entitats que operin sota objectius més enllà de la creació de benefici per als seus inversors: cooperatives, empreses d'economia social o entitats de banca ètica on l'objectiu és ser útils a la societat, donant serveis de qualitat minimitzant l’impacte ambiental, afavorint la participació interna, el treball digne, la conciliació, la equitat salarial, etc...

El cooperativisme, valor social de l'empresa: Una cooperativa és una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Entre les diferents classes de cooperatives, trobem les cooperatives de treball associat, cooperatives de serveis, cooperatives d'habitatges, cooperatives d'ensenyament, cooperatives de consumidors i d'usuaris, etc.